Velkokapacitní zařízení (rozměr 1750 x 800 mm, náplň 800 l) pro odmašťování dílů v koších nebo volně ložených. Máčecí vana s víkem je osazena vyjímatelným roštem sloužícím k usazení košů s odmašťovaným materiálem. Na dně vany jsou uloženy dva vzduchovací rošty, do kterých je přiváděn tlakový vzduch s možností regulace kulovým kohoutem – zvlášť pro každý rošt. Výstupní tlak kompresoru je redukován na požadovaný tlak filtrregulátorem. Odvádění vzdušniny umožňuje šest otvorů, které jsou hadicemi napojeny na redukci a dále na odsávací systém. Kompletní zařízení je umístěno v záchytné vaně. Mycí a odkapávací stůl s instalovaným průtokovým štětcem, do něhož je odmašťovací kapalina čerpána z máčecí vany a svodem pod nosnými rošty odváděna zpět, je obslužný ze tří stran. Čerpadlo je zapuštěno sáním do lázně o je odděleno od pracovního prostoru přepážkou zabraňující jeho poškození vkládaným materiálem. Zařízení je užíváno v galvanovně.

 

Dotaz / poptávka k výrobku

* povinné

Odeslat