Zařízení je koncipováno jako pracoviště s jedním pracovním místem pro čištění rozměrných dílů (3000 x 2000 mm) s hmotností do 500 kg.Konstrukce stolu je tvořena ocelovými rámy s mycími vanami, vzájemně spojenými šrouby a těsnícím tmelem. Ve vanách jsou uloženy nosné rošty a roznášecí podložky. Kapalina je do mycích štětců přiváděna z filtrační jednotky poddajnou hadicí navinutou na samonavíjecí buben umožňující obsluhu zařízení po celém obvodu. K čerpání odmašťovače slouží čerpadlo s instalovanou regulací průtočného množství. Znečištěná kapalina je sváděna do odpadní jímky vybavené hladinovými spínači, odkud je kalovými čerpadly přečerpávána do zásobníku o kapacitě 1000 l. Vzhledem k požadavku na malou výšku pracovní plochy je umístěn mimo odmašťovací zařízení. Zásobníky kapaliny jsou uloženy na záchytných vanách pro případ úniku. Zařízení je užíváno k odmašťování ocelových dílů v práškové lakovně.

 

Dotaz / poptávka k výrobku

* povinné

Odeslat