Kombinované pracoviště Stabil uni atyp + Mobil M3. Zařízení je koncipováno jako pracoviště se dvěma, provozně na sobě nezávislými místy. První část tvoří standardně vyráběný ekologický odmašťovací stůl Mobil M3, druhou konstrukce stolu Stabil uni s pojezdovými koly a zvýšenou kapacitou máčecí vany. Stroje lze použít odděleně nebo jako celek. K vypouštění máčecí vany je na výpusti instalován manuálně uzavíratelný kohout. Technickým přívodem k zařízení je el. síť 230 V/50Hz a stlačený vzduch 6 bar. Připojení vzduchovacího roštu lze provést rychlospojkou nebo závitovým spojem. Množství přiváděného vzduchu reguluje obsluha škrtící klapkou na vstupu do roštu. Z máčecí vany je vzduch odváděn propustí do spojovacího vzduchovodu pr. 100 mm a dále do odsávací soustavy odběratele. Délka vzduchovodu je variabilní – 1 až 10 m. Zařízení je užíváno k odstraňování nánosů dentálních materiálů z dílů s následným dočištěním.

 

Dotaz / poptávka k výrobku

* povinné

Odeslat